นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

วีดีโอแนะนำสาขาวิชา พิมพ์
 

 

 Image

 Image

 Image

 

 

                 ตอนที่ 1

                 ตอนที่ 2

                 ตอนที่ 3

 

 

 

Image

 

Image

 

Image

 

 

                 ตอนที่ 4

                 ตอนที่ 5

                  ตอนที่ 6

 

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

ผลงานนักศึกษา