นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่าลืมเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน Elis เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา <<รายละเอียด>>                                                                                                                                                                                                โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) <<รายละเอียด>>

ภาพกิจกรรม

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้11
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเมื่อวานนี้11
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้34
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้238
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด216258
เริ่มนับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
อาจารย์ประจำสาขาวิชา พิมพ์
 

อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ 

การศึกษา  : วท.ม.วิศวกรรมซอฟแวร์ มหาวิทยาลัยศรีประทุม                

ตำหน่ง  : ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

E-Mail :  ,

เบอร์ติดต่อภายใน : 8377

 

ผศ.วิมล  กิตติรักษ์ปัญญา

การศึกษา  : ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ              

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

E-Mail :  

เบอร์ติดต่อภายใน : 8086


 

ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ 

การศึกษา  : วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยรังสิต           

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

E-Mail :    เว็บไซต์ : www.wachira.net  

เบอร์ติดต่อภายใน : 8084

 

อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์

การศึกษา  : พบ.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำหน่ง  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

E-Mail : 

เบอร์ติดต่อภายใน : -

 

อาจารย์ยุพิน  พวกยะ 

การศึกษา  : พบ.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำหน่ง  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

E-Mail : 

เบอร์ติดต่อภายใน : 8082


 
      

อาจารย์กันยาลักษณ์  โพธิ์ดง

การศึกษา  : วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  

ตำหน่ง  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

E-Mail :

เบอร์ติดต่อภายใน : 8395